Thông tin tổng quan về Sơn Thủy, Kim Bôi, Hòa Bình

Sơn Thủy là 1 xã của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, nước Việt Nam.

Xã Sơn Thủy có tổng số diện tích theo km2 là 11,51 km², tổng số dân vào năm 1999 là 2706 người, mật độ dân số tương ứng 235 người/km².